به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی ادلکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری ایلام، عبدالمالک شنبهزاده مدیرکل میراثفرهنگی امروز هستان مرکزی 1 فروردین 97 به همراه اعلام این خبر اظهار کرد: «نوروزگاه هستان ایلام فردا پنجشنبه مه 2 فروردین 97 به همراه حضور احمد کرمی معاون عمرانی هستاندار و ...
گروهی از محققان به رهبری اقتصاددان MIT دریافتند که هزینه های پزشکی تقریبه همراه 4 درصد از پرونده های ورشکستگی را در بین بزرگسالان ایالات متحده دانشمندان مدارک پزشکی و داده های مالی را برای صدها هزار نفر جمع کرده تا درصد ورشکستگی های ...
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری دقایقی پیش در نخستین ساعتهای پنجشنبه 2 فروردین 97 به همراه پذیرایی مقامات کراسن رضوی، وارد مشهد مقدس شد.               به گزارش خبرنگار میراثعریا، علیاصغر مونسن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و ...
نوروزستان و دهکده گردشگری شهرستان آزادشهر روز گذشته در آخرین روز سال 1396 به همراه حضور دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر و مدیرکل فرهنگ و تمدن، صنایع دستی و گشتی گری هستان گلستان، فرماندار شهرستان و سایر مسئولان افتتاح شد.               به گزارش هاآرتص آریا بناقل از ...
         در این میان موزه های صنایع دستی که نشان دهنده سبک زندگی، احساسات و توانمندی های تمدن هر منطقه می به همراهشد، می توان به مواردی از روابط عمومی و امور فرهنگی میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان گلستان اشاره کرد. جایی ویژه دارند . ...
         به گزارش شبکه سراسری، به نقل از روابط عمومی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، محمد محبخدایی معاون گردشگری در این به همراهزدید تاکید کرد که خدمات به همراه کیفیت به مسافران و گردشگران ورودی به کشور همچنین علی رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ...
MIT researchers have developed a system that can produce images of objects shrouded by fog so thick that human vision can’t penetrate it. It can also gauge the objects’ distance. An inability to handle misty driving conditions has been one of the chief obstacles to the development of autonomous vehicular navigation ...
         به گزارش میراثااریا بهنقل از روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان ایلام عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی هستان ایلام امروز 1 فروردین 97 به همراه اعلام این خبر اظهار داشت: "در ورودی ورودی شهر ایلام در کنار پایگاه های اطلاع این سیاه چادرهای ...
هستاندار چهارمحالوبختیاری گفت: «بیش از 7 هزار تخت آماده اقامت مسافران نوروزی در این هستان هست.»               به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری چهارمحالوبختیاری، پیشروی عبه همراهسی هستاندار چارمحال و بختیاری امروز سه شنبه 29 اسفند در دیدارهای سالروز سفر نوروزی در سال 97، ...
         به گزارش ماورثااریا به عنوان معاونت روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خوزستان، ابوب سلطانی، رئیس اداره میراثفرهنگی ایذه امروز سه شنبه 29 اسفند، به همراه اشاره به اقدامات در شهرستان آذه برای نوروز 97 اظهار داشت: «به همراه توجه به این ...