آزاداندیشی با چارچوب‌های فعلی دانشگاه‌ها به نتیجه نخواهد رسید-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

آزاداندیشی با چارچوب‌های فعلی دانشگاه‌ها به نتیجه نخواهد رسید-پروژه های دانشگاهی

رئیس دانشگاه آزاد بر ضرورت تدوین رویکرد جدید برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و در نهایت نظریه‌پردازی تاکید کرد و گفت: آزاداندیشی با چارچوب‌های فعلی دانشگاه‌ها به نتیجه نخواهد رسید و باید چارچوب‌های جدیدی تعریف شود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار