آیا ایران وارد ترسالی شده است؟-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

آیا ایران وارد ترسالی شده است؟-پروژه های دانشگاهی

قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نمی‌توان گفت کشور وارد ترسالی شده زیرا در طول دهه های گذشته نوسانات تر سالی و خشکسالی به طور متناوب در کشور بوده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار