اجرایی شدن حکم پرونده تجاوز در ایرانشهر در ملأ عام در صورت تأیید دیوان عالی-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

اجرایی شدن حکم پرونده تجاوز در ایرانشهر در ملأ عام در صورت تأیید دیوان عالی-پروژه های دانشگاهی

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور رای پرونده تجاوز به عنف در ایرانشهر خبر داد و گفت:با توجه به پیگیری ۳ نفر از شکات و انجام تحقیقات، وقوع بزه در خصوص ۳ نفر از شکات به اثبات رسید، لذا ۴ نفر از متهمین این پرونده هر کدام به ۳ فقره اعدام محکوم شدند که در صورت تأیید این حکم در دیوان عالی کشور در ملأ عام و در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار