اخاذی از دختران جوان با شیوه جن‌گیری-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

اخاذی از دختران جوان با شیوه جن‌گیری-پروژه های دانشگاهی

 فردی که با اغفال و هیپنوتیزم دختران جوان به بهانه دفع جن از بدن آنان اقدام به اخاذی از آنان می‌کرد، دستگیر شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار