اعلام مقررات معافیت قهرمانان ورزشی از سوی پلیس-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

اعلام مقررات معافیت قهرمانان ورزشی از سوی پلیس-پروژه های دانشگاهی

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، ضوابط و مقررات معافیت قهرمانان ورزشی را تشریح کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار