ایاب و ذهاب ۴۰۰ هزار تومانی در فیش حقوقی مدیران شهرداری!-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

ایاب و ذهاب ۴۰۰ هزار تومانی در فیش حقوقی مدیران شهرداری!-پروژه های دانشگاهی

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در فیش حقوقی برخی مدیران رقمی معادل ۴۰۰ هزار تومان برای ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که این مدیران با خودروهای سازمانی تردد می کنند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار