اینترپل مدیرعامل اسبق بانک سرمایه را بازداشت کرد-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

اینترپل مدیرعامل اسبق بانک سرمایه را بازداشت کرد-پروژه های دانشگاهی

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه هفته گذشته توسط اینترپل بازداشت شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار