با مسببان پخش برخی از پیام‌های تبلیغاتی خلاف واقع در صداوسیما برخورد کنید-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

با مسببان پخش برخی از پیام‌های تبلیغاتی خلاف واقع در صداوسیما برخورد کنید-پروژه های دانشگاهی

با ثبت مطالبه ای در سامانه مطالبه گری دیده بان شفافیت، جمعی از هموطنان از دادستان تهران خواستند تا دادستانی با افراد سودجو و مسبب پخش تبلیغات خلاف واقع در صداوسیما برخورد نماید.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار