تلویزیون به مجری ها اعتماد ندارد!/ مجری ها دیگر محبوب نیستند!-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

تلویزیون به مجری ها اعتماد ندارد!/ مجری ها دیگر محبوب نیستند!-پروژه های دانشگاهی

این روزها اخبار عجیبی از اجرای رنامه های مختلف به گوش میرسد آیا حوزه اجرا تا این حد اتفاقی سبک و راحت است که هر کسی تنها با عنایت به داشتن تعدادی طرفدار و فالور می تواند آن را تجربه کند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار