تهیه کننده «احضار» از تولید در شبکه خانگی محروم شد-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

تهیه کننده «احضار» از تولید در شبکه خانگی محروم شد-پروژه های دانشگاهی

سرپرست نمایش خانگی گفت: ما از این به بعد در شبکه نمایش خانگی به هیچ عنوان به رامین عباسی زاده (تهیه کننده سریال احضار) اجازه ساختن کاری در این شبکه را نمی‌دهیم.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار