ته‌دیگ ماکارونی کار دشمن است-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

ته‌دیگ ماکارونی کار دشمن است-پروژه های دانشگاهی

پسرم دستم را کنار زد و گفت: بارسا چیه بابا، می‌دونید علی کامل‌پور امروز چی آورده بود مدرسه؟ ته‌دیگ ماکارونی بابا، ته‌دیگ ماکارونی.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار