توضیحات «هزار راه نرفته» درباره مهمانان جنجالی-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

توضیحات «هزار راه نرفته» درباره مهمانان جنجالی-پروژه های دانشگاهی

ناهید سادات شریفی تهیه‌کننده برنامه «هزار راه نرفته» با حضور در برنامه امشب شنبه ۲۱ اردیبهشت پیرامون حواشی ایجاد شده در قسمت پنجم این برنامه توضیح خواهد داد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار