تیزی انحصار بر گردن اشتغال جوانان/ بازار خدمات حقوقی یک معدن سرشار از اشتغال است/ عقده گشایی مخالفان انحصارزدایی از بازار وکالت-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

تیزی انحصار بر گردن اشتغال جوانان/ بازار خدمات حقوقی یک معدن سرشار از اشتغال است/ عقده گشایی مخالفان انحصارزدایی از بازار وکالت-پروژه های دانشگاهی

در روزهای اخیر، بحث انحصار در بازار وکالت از موضوعات داغ فضای رسانه‌ای کشور است که در راستای تحلیل این موضوع نشستی با حضور نمایندگان مجلس و حقوقدانان در دانشگاه امام صادق برگزار شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار