خاطره رئیس کل بانک مرکزی از روز آزادی خرمشهر-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

خاطره رئیس کل بانک مرکزی از روز آزادی خرمشهر-پروژه های دانشگاهی

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در اینستاگرام خود نوشت: امروز سوم خرداد روز آزادی خرمشهر است. سال ۱۳۶۱ در چنین روزی جانشین پخش اخبار صدا و سیما بودم، خبر آزادی تدریجی خرمشهر را دریافت کردیم. خبر بسیار مهمی برای مردم بود. تلاش ما برای اعلام خبر تا ساعت ۱۴ به نتیجه نرسید. فرماندهان عملیات نظر داشتند تا تثبیت کامل موقعیت، اعلام خبر صلاح نیست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار