خبرنگار صداوسیما در سوریه زخمی شد-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

خبرنگار صداوسیما در سوریه زخمی شد-پروژه های دانشگاهی

صهیب مصری خبرنگار معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما به هنگام پوشش عملیات جبهه شمال غرب استان حماه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر و سینه به شدت زخمی شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار