دلیل عدم حضور آیت الله مکارم در برنامه های ماه رمضان رسانه ملی-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

دلیل عدم حضور آیت الله مکارم در برنامه های ماه رمضان رسانه ملی-پروژه های دانشگاهی

دفتر آیت الله مکارم شیرازی اشتغالات زیاد حوزوی را دلیل عدم حضور این مرجع تقلید در برنامه های ماه رمضان رسانه ملی ذکر کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار