زباله‌گردها ماهیانه چقدر درآمد دارند؟-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

زباله‌گردها ماهیانه چقدر درآمد دارند؟-پروژه های دانشگاهی

مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: متوسط درآمد زباله‌گردهای چرخی و کتفی نیز حدود ١٩.٣ میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها ١.۶ میلیون تومان است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار