شاعری که از رهبر انقلاب هدیه تولد گرفت-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

شاعری که از رهبر انقلاب هدیه تولد گرفت-پروژه های دانشگاهی

عاطفه جوشقانیان، از شاعران جوان کشور، در یادداشتی به بهانه دیدار امسال شاعران با رهبر انقلاب، از دریافت هدیه تولد خود در شب دیدار شاعران نوشت.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار