شهردار تهران تذکر گرفت-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

شهردار تهران تذکر گرفت-پروژه های دانشگاهی

حناچی شهردار تهران به دلیل عدم ارایه سند برنامه پنج ساله سوم شهر تهران از سوی شورای اسلامی شهر تهران تذکر گرفت.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار