شیرینی و سختی داشتن بچه‌های ۵قلو از زبان یک مادر-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

شیرینی و سختی داشتن بچه‌های ۵قلو از زبان یک مادر-پروژه های دانشگاهی

داشتن بچه‌های ۵ قلو برای یک خانواده چقدر شیرینی و سختی دارد؟ به بهانه روز چندقلوها پای حرف‌های مادر خانواده نشستیم. این گفت‌وگو تا حدود زیادی مصائب، مشکلات و شادی‌های خانواده‌ای که یک‌شبه هفت نفره شد را روشن می‌کند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار