صدور بیش از ۴۵ میلیون کارت ملی هوشمند-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

صدور بیش از ۴۵ میلیون کارت ملی هوشمند-پروژه های دانشگاهی

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال از صدور بیش از ۴۵ میلیون کارت ملی هوشمند در کشور خبر داد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار