عجیب ترین شوخی نظامی در جنگ جهانی دوم-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

عجیب ترین شوخی نظامی در جنگ جهانی دوم-پروژه های دانشگاهی

پتن در خاطرات خود نوشته است که وقتی که 26 سال بعد دوباره به آن شهر رفته دیده آن توالت صحرایی به ، “قبر قهرمان ملی،” تبدیل شده و توسط مردم محلی حفاظت می شود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار