فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در خرداد ماه-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در خرداد ماه-پروژه های دانشگاهی

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ خرداد ماه سال جاری دریافت کرده اند را به خدمت سربازی فراخواند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار