مدیر سابق بانک سرمایه، غیابی محاکمه می‌شود-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

مدیر سابق بانک سرمایه، غیابی محاکمه می‌شود-پروژه های دانشگاهی

قاضی مسعودی‌مقام گفت: با توجه به اینکه انتقال حیدرآبادی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه به ایران‌، زمان‌بر خواهد بود، این فرد با حضور وکیلش و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار