مهم‌ترین علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر چیست؟-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

مهم‌ترین علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر چیست؟-پروژه های دانشگاهی

یک درمانگر اعتیاد گفت:کاهش میانگین سن اعتیاد و افزایش گرایش جوانان و قشر دانشجو به سوء مصرف مواد از مسائل نگران کننده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار