موافقت عراق با ورود بخشی از سیلاب خوزستان به دجله-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

موافقت عراق با ورود بخشی از سیلاب خوزستان به دجله-پروژه های دانشگاهی

استاندار خوزستان از موافقت کشور عراق با ورود بخشی از سیلاب خوزستان به رودخانه دجله خبر داد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار