واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی ممنوع است-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی ممنوع است-پروژه های دانشگاهی

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از ممنوعیت واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی که تولید مشابه داخل دارند، خبر داد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار