وزش باد در تهران خسارت سنگینی به جا نگذاشت-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

وزش باد در تهران خسارت سنگینی به جا نگذاشت-پروژه های دانشگاهی

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: وزش باد شدید در پایتخت خسارت سنگینی به جا نگذاشت.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار