پارک ملی کرخه بعد از سیلاب در چه حال است؟-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

پارک ملی کرخه بعد از سیلاب در چه حال است؟-پروژه های دانشگاهی

رئیس پارک ملی کرخه با اشاره به آثار سیل خوزستان در این پارک گفت: پوشش گیاهی کرخه مخصوصاً گز و پده به شرایط سیلابی وابسته است و آبگرفتگی جنگل برای این پوشش گیاهی مفید بوده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار