«پایان بد» بیماری مزمن سریال‌های تلویزیون!-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

«پایان بد» بیماری مزمن سریال‌های تلویزیون!-پروژه های دانشگاهی

یک منتقد تلویزیون معتقد است نویسندگان قصه‌های سریال‌ها با خلق قصه‌های فرعی داستان و درام را به جایی می‌رسانند گه دیگر نمی‌توانند آن را جمع کنند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار