پرجمعیت‌ترین وزارتخانه کشور و حقوق معلمان-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

پرجمعیت‌ترین وزارتخانه کشور و حقوق معلمان-پروژه های دانشگاهی

ترکیب کابینه با استعفای بطحایی باز هم دستخوش تغییر شد اما این بار با مطرح شدن مرد استوار کابینه امروز برخی رسانه ها در پی خروج بطحایی از کابینه به مهره چینی های نوبخت در دولت پرداختند و لیستی از وزارت بهداشت تا آموزش و پرورش را به خط کردند.

کارشناسان حوزه فرهنگ در انتقاد از عملکرد بطحایی می گویند: به نظر می رسد دغدغه های وزارت آموزش و پرورش با وجود بطحایی واره فصل جدیدی شده بود و دیگر مترکز حول محور فرهنگیان و دانش آموزان نبود.

آنان معتقدند این وزارت خانه در شرایط خاص کشور ، در لایه های داخلی خود به دنبال مقوله بنگاه داری و تعیین تکلیف مدیریتی در این بخش ها و به دنبال بنگاه داری و سرنوشت بنگاههای تحت مدیریت خود و جایگزینی افراد در این بخش بود.

بخش انتسابات سایت وزارت آموزش و پرورش یکی از این نمونه هاست که تحرکات مدیریتی بسیاری را در بدنه اصلی نشان می داد و البته سایر بخش ها نیز از این موضوع متاثر بودند.

حال که وابستگی معاون رییس جمهور به این وزارتخانه ظاهرا قطع شده، این انتظار از سرپرست جدید پرجمعیت ترین وزارتخانه کشور وجود دارد که با پرداختن به مسائل تخصصی، از هرگونه بنگاه داری پرهیز کرده و اجازه دهد اقمار تخصصی وابسته به وزارت تحت امرش بدور از حاشیه به خلق ارزش برای معلمان خدوم و زحمتکش این کشور بپردازند تا هم دولت از شرمندگی عدم بازپرداخت تعهدات خود بیرون آید و هم بخش آموزش و پرورش در کشور جان تازه گیرد که البته به نظر می رسد این استقلال و اقتدار مدیریتی در شاکله شخصیتی سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش به خوبی رخ می نماید.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار