پلیس خوب، پلیس بد؛ تأسف بر این تعصب-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

پلیس خوب، پلیس بد؛ تأسف بر این تعصب-پروژه های دانشگاهی

خیلی از آنها که امروز با تمام وجود دنبال دفاع کورکورانه از بیرانوند هستند و به خاطرش حاضرند اصل جایگاه پلیس را هم زیر سوال ببرند، اگر بیرو سر حرف اولش می‌ماند و استقلالی می‌شد امروز در شرایط مشابه یقه او را می‌چسبیدند و رها نمی‌کردند. درست مثل استقلالی‌هایی که اگر مجادله فرهاد مجیدی با مأمور راهنمایی مثلاً برای علی کریمی رخ داده بود، دربست جانب پلیس را می‌گرفتند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار