چهارمیلیون تومان برای یک دقیقه تبلیغ-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

چهارمیلیون تومان برای یک دقیقه تبلیغ-پروژه های دانشگاهی

شاید شما هم از کسانی باشید که در صفحات بازیگران سینما و تلویزیون، با تبلیغات صفحات مزون‌ها یا طراحان مد و لباس روبه‌رو شده باشید و شباهت یا تفاوت طرح‌هایی که استفاده‌ می‌کنند با پوشاک تهیه‌شده تولیدی‌ها و موجود در بازار توجه‌تان را جلب کرده باشد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار