کاهش ۸۰ درصدی واردات کاغذ روزنامه-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

کاهش ۸۰ درصدی واردات کاغذ روزنامه-پروژه های دانشگاهی

در فروردین‌ماه سال جاری حجم واردات کاغذ روزنامه تا ۸۰ درصدی نسبت به همین ماه در سال گذشته کاهش داشته است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار