کشف سنجاق سینه‌ای با قدمت ۸۰۰ ساله+عکس-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

کشف سنجاق سینه‌ای با قدمت ۸۰۰ ساله+عکس-پروژه های دانشگاهی

قدمت این سنجاق سینه به به حدود ۸۰۰ سال پیش برمی‌گردد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار