۴۰ تا ۵۰ درصد مردم از بیماری فشار خون خود اطلاعی ندارند-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

۴۰ تا ۵۰ درصد مردم از بیماری فشار خون خود اطلاعی ندارند-پروژه های دانشگاهی

وزیر بهداشت از آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از ۲۷ اردیبهشت ماه خبر داد و افزایش آگاهی مردم از فشار خون و اثرات سوء آن را از اهداف این طرح برشمرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار