جی جانسون می گوید، دولت می خواهد معامله Brexit را در مورد علم و تحقیق می خواهد شبکه آموزش عالی

۲۰ مهر ۱۳۹۶ کافه

جو جانسون، وزیر امور خارجه، گفت که دولت میخواهد به همراه اتحادیه اروپا "توافق بلندپروازانه" را برای حفاظت از علم و نوآوری بریتانیا تضمین کند و متعهد شود که دانشگاههای بریتانیا همکاری خود را به همراه همتایان اروپایی خود ادامه دهند.

جانسون در حرفرانی در کنفرانس سالانه شورای تامین مالی آموزش عالی انگلیس (Hefce) گفت که چنین همکاری ها برای توسعه بلند مدت اقتصادی انگلیس حیاتی هست. "ما می خواهیم یک به همراهزیکن در برنامه های علمی، تحقیقاتی و نوآوری در اروپا به همراهشیم. و ما همچنان به جذب بهترین هستعدادها از سراسر جهان از جمله اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد.

جانسون گفت که دولت در برنامه های خود برای حفظ یک رابطه قوی به همراه اتحادیه اروپا در زمینه علم و نوآوری کاملا موافق هست و به محققان اجازه می دهد تا به همراه همتایان بین المللی خود همکاری کنند.

او به خبرنگاران گفت که انگلیس می تواند به همراه جذب آنها به تحصیلات کارشناسی خود در این کشور، به هستخدام محققان اروپایی ادامه دهد. او گفت: "ما در حال ادامه دادن اطمینان قابل توجه به دانشجویان اتحادیه اروپا هستیم که آنها در اینجا خوشایند و ارزشمند هستند، ما روشن کرده ایم که آنها قادر به دسترسی به نظام تامین مالی آموزش عالی هستند."

حرفرانی او به دنبه همراهل هشدار فیلیپ هاموند، صدراعظم، به کمیته خزانه داری مجلس عوام هست که انگلیس به همراهید به همراه "اتحادیه اروپا" "شکست نامطلوب در مذاکرات" آماده شود که منجر به "عدم همکاری"

کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق به همراه بروکسل از اتحادیه اروپا خارج شود، محققان بریتانیایی که تحت برنامه هورمون ۲۰۲۰ تأمین مالی می کنند، دسترسی به کمک های خود را از دست خواهند داد.

جانسون همچنین از حرفرانی خود برای معرفی یک چارچوب ارزیابی جدید برای دانشگاه ها هستفاده کرد که اندازه گیری می کند که چگونه دانشگاه ها تجربیات تحقیقات خود را به طور موثر انجام می دهند. چارچوب تبه همراهدل دانش به عنوان یک ستون سوم در کنار چارچوب تعالی تدریس، که کیفیت تدریس را بررسی می کند، و چارچوب تعالی پژوهشی، که نتایج تحقیق را ارزیابی می کند، نشست می کند.

او گفت که چارچوب جدید برای تشویق دانشگاه ها برای بهبود تأثیر اجتماعی و اقتصادی کارشان، از طریق ایجاد شرکت های گوناگونی، صدور مجوز مالکیت معنوی و ایجاد مشارکت به همراه کسب و کار، در نظر گرفته شده هست. وی افزود که از آنجایی که این تمرین بر اساس نظرسنجی های موجود در Hefce صورت می گیرد، نبه همراهید یک به همراهر گزارش قابل توجهی را برای دانشگاه ها تحمیل کند. وی گفت: "ما چارچوبی در بخش سردی نداریم."

به عنوان نمونه هایی از نوع فعالیت او امیدوار هست که چارچوب جدید تحریک شود، جانسون به همراه پیوند دانشگاه لینکلن به همراه زیمنس به منظور توسعه هستعدادهای مهندسی و علمی و مرکز پیشرفته و پیشرفته دانشگاه شفیلد، به همراهعث شد تا مک لارن تولید کننده سوپروایزر کارخانه جدید در شهر. او افزود که دانشگاه نیویورک در سال از سایر دانشگاههای انگلیس بیشتر از داروهای آرتریت ریمیکاد به دست آورده هست.

"سیستم به عنوان یک کل نیاز به پیدا کردن یک چرخ دنده جدید دارد."

علاوه بر ارائه کارت امتیازی از عملکرد دانشگاه به منظور رانندگی تصمیم گیری هستراتژیک، چارچوب نیز به تخصیص جریان آموزش نوآوری آموزش عالی، که از ارتبه همراهط دانشگاه به همراه کسب و کار پشتیبه همراهنی می کند، اطلاع می دهد.

پژوهشگران انگلستان کار را برای توسعه چارچوب جدید هدایت خواهند کرد. دیوید سویینی، رئیس صندلی خود، گفت: "درک عمومی در مورد موفقیت دانشگاه در تبه همراهدل دانش بسیار مهم هست، اما ارتبه همراهط خارجی به همراه دانشگاه ها اغلب به همراه نام های خاص تر نشان داده می شود. ما به همراه این بخش و شرکا کار خواهیم کرد تا روش هایی را برای توصیف موفقیت در روش های در دسترس به دست آوریم. "

Maddalaine Ansell، مدیر اجرایی اتحاد دانشگاه، که دانشگاه های متمرکز بر کسب و کار را تشکیل می دهد، گفت: "چارچوب تبه همراهدل دانش به همراهید فراتر از تجربیات تحقیق، اختراعات و مالکیت معنوی به همراهشد که فقط یک جنبه از دامنه بسیار وسیع تر هست از تعاملات بین دانشگاه ها، کسب و کارها و جوامع، همراه به همراه فعالیت کارآفرینی "

برای بررسی بیشتر، تجزیه و تحلیل و فرصت های شغلی به شبکه آموزش عالی متصل شوید، به صندوق پستی خود بپیوندید. به همراه ما در توییترgdnhighered دنبه همراهل کنید. اگر شما یک ایده را برای یک دهستان دارید، لطفا دستورالعمل های ما را مطالعه کنید و به ما در highereducationnetwork@theguardian.com ارسال کنید.

به دنبه همراهل تحصیلات عالی هستید؟ یا شاید شما نیاز به هستخدام کارکنان دانشگاه دارید؟ نگاهی به گاردین جابز، متخصص آموزش عالی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم