خوشبختی بیشتر از مکان ها نسبت به اشیا افزایش می یابد، مطالعه می یابد | زندگی و سبک

۲۰ مهر ۱۳۹۶ کافه

شاعر WHAuden به همراه نوشتن اولین کلمه "topophilia" برای توصیف کشش احساسی قوی به یک مکان خاص اعتبه همراهر داده می شود.

در حال حاضر تحقیقات علمی، به همراه هستفاده از تصویربرداری از مغز برش پیشرفته، نشان می دهد Auden به چیزی بود. براساس یک تحقیق که توسط Trust ملی انجام می شود، مردم احساسات شدید، رفاه، رضایت و تعلق خاطر از مکان هایی را ایجاد می کنند که خاطرات مثبت را به مراتب بیشتر از اشیای گرانقیمت مانند عکس ها و یا حلقه های عروسی تحریک می کنند.

یک مطالعه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی (fMRI) که توسط NT تهیه شده هست، به منظور "درک این احساس احشام، اما نامحسوس عمیق تر"

گزارش NT، مکان هایی که ما را می سازد، از دانشگاهیان دانشگاه سوری و کارشناسان تحقیقاتی برای انجام اسکن های fMRI و همچنین مصاحبه عمیق به همراه داوطلبه همراهن و بررسی آنلاین ۲۰۰۰ نفر در مورد مکان های ویژه خود،

"نینو Strachey، سرپرست تحقیق برای NT

مکان هایی که به شدت معنادار هستند، مکان هایی را پیدا می کنند که به معنای آرامش، فضای فکر و احساس کامل هست.

محققان فعالیت ۲۰ مغز داوطلب را اندازه گیری کردند، زیرا تصاویری از مناظر، خانه ها، مکان های دیگر و اشخاص شخصا معنی دار را نشان دادند. اما مکانها، به جای اشیاء، به همراه روابط شخصی قوی، به همراهعث شد مغز آنها بیشتر هیجان زده شود. به طور خاص، ناحیه مغز مرتبط به همراه پاسخ های عاطفی، آمیگدال، اخراج شد.

"بنابراین ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که مکان های قابل توجه بیشتر احتمالا دارای اهمیت عاطفی بیشتر نسبت به اشیا هستند، به عنوان مناطق در مغز ما درگیر در پردازش احساسی بیشتر به مکان های قابل توجه بیشتر پاسخ می گویند"

"برنامای اپیز، هستاد علوم نورولوژي عصب شناختی و نوروپاتولوژی شناختی در دانشگاه Surrey و مرکز تحقیقات مغز و اعصاب کوبیک، که این آزمایشات را انجام داد، گفت:" fMRI یک پنجره به مغز به همراهز می کند که به ما امکان می دهد تا پاسخ های عاطفی اتوماتیک و سخت را بیان کنیم.

داوطلبه همراهن تصاویری را از ۱۰ مکان و ۱۰ اشیاء معنی دار به آنها نگاه کردند. ده تصویر از مکان ها و اشیاء روزمره و ۱۰ تصویر مثبت و ۱۰ منفی که برای محتوا هیجانی آنها محاسبه شده هست نشان داده شده هست. هر تصویر سه به همراهر ارائه شد.

سه ناحیه پاسخ شناسایی شد، آمیگدال چپ، که یک منطقه کلیدی در پردازش اتوماتیک احساسات، قشر پیشانی فکری مدنی هست که احساسات مثبت یا منفی را ارزیابی می کند و ناحیه محل پاراه آیپکامپی که به محل شخصا واکنش نشان می دهد

داوطلبه همراهن در عمق مصاحبه دو به همراهر – یک به همراهر در خانه و یک به همراهر در محل مکان خاص خود.

این تحقیق نشان داد که مکان های مورد علاقه، احساس تعلق، فیزیکی و ایمن بودن و تحرک قوی داخلی را تحریک کردند. اکثریت متهمان (۸۶٪) موافق بودند که "این محل بخشی از من هست"، در حالی که ۶۰ درصد احساس کردند "من در اینجا احساس امنیت می کنم" و ۷۹ درصد توضیح دادند: "من به همراه کشش مغناطیسی کشیده شده ام".

پاسخی عاطفی مغز به مکان های خاص پیدا کرد که بسیار بیشتر از شیوه های معنی دار بود. دو سوم از کسانی که مورد بررسی قرار گرفتند (۶۴٪) گفتند که مکان ویژه آنها به همراهعث آرامش می شود، در حالی که ۵۳٪ گفته اند که از زندگی روزمره فرار می کنند. در میان افراد جوانتر، ۶۷٪ گفتند که مکان معنی داری آنها را شکل داده هست.

دکتر اندی مایرز، مشاور تحقیقاتی، گفت: "برای اولین به همراهر ما توانستیم مزایای جسمی و احساسی محل را ثابت کنیم، فراتر از هر تحقیقی که پیش از این انجام شده هست.

"به همراه توجه به مکان های معنی دار، واکنش قابل ملاحظه ای در زمینه های مغزی که برای پردازش احساسات شناخته شده هست، هیجان انگیز هست تا بدانیم که این رابطه واقعا عمیق هست."

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم