شانس به همراهرش به همراهران در هاروی در اواخر قرن افزایش یافت

۲۳ آبان ۱۳۹۶ کافه

همانطور که شهر هوستون همچنان به بهبود و به همراهزسازی پس از سیلاب تاریخی ناشی از طوفان هاروی، منطقه همچنین به همراهید برای آینده ای که طوفان های هاروی بزرگ می شود، بیشتر شود.

یک مطالعه جدید MIT، که در هفته این هفته در مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده هست، گزارش می دهد که به دلیل تغییرات آب و هوایی، شهر هوستون و تگزاس به طور کلی به همراه افزایش خطر مواجه خواهند شد. از تخریب، به همراهرش به همراهران در هاروی

طبق این مطالعه، دولت تگزاس یک درصد احتمال به همراهرش به همراهر هاروی را برای هر سال بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ داشته هست. در پایان این قرن، احتمال به همراهرش سالانه طوفان هاروی در تگزاس اگر رشد انتشار گازهای گلخانه ای به فضا ادامه یابد، به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت.

اگر خطر چنین رویدادی در طول این قرن به طور مداوم و خطی افزایش یابد، این بدان معنی هست که شانس ۶ درصد احتمال به همراهرش به همراهران هاروی در تگزاس در سال جاری وجود داشته به همراهشد.

"کری امانوئل، هستاد هستاد علوم زیست محیطی و مدیر اجرایی مرکز لورنز در MIT، می گوید:" شما سالانه تاس را می گذرانید. " "و ما اعتقاد داریم که شانس سیل مانند هاروی در حال تغییر هست."

وقتی گذشته راهنمای نیست

پس از یک فاجعه بزرگ، امانوئل می گوید طبیعی هست و در بعضی موارد ضروری هست که بپرسد که آیا این رویداد دوبه همراهره رخ خواهد داد یا اینکه چه موقع خواهد بود.

"فرض کنید شما شهردار هوستون هستید، و شما فقط یک فاجعه وحشتناک داشتید که به شما یک ثروت به همراهور نکردنی تبدیل می کرد، و شما قصد دارید در چند سال آینده تلاش کنید تا در شهر خود چیزهای جدیدی را تنظیم کنید ، "امانوئل می گوید. "آیا به همراهید سیستم پیشرفته فاضلاب را که ممکن هست میلیاردها دلار هزینه داشته به همراهشد یا نه، قرار دهید؟ پاسخ به این سوال به این بستگی دارد که آیا شما فکر می کنید هاروی یک به همراهر به نظر می رسید یا خیر – بعید هست که هر به همراهر در ۱۰۰ سال آینده اتفاق بیفتد – یا اینکه ممکن هست بیشتر از آنچه شما فکر می کنید بیشتر به همراهشد. "

امانوئل می گوید: به دنبه همراهل سوابق تاریخی به همراهرش های شدید، بینش زیادی در آینده نخواهد داشت. این به این دلیل هست که اندازه گیری های گذشته نقاط ضعف و پیچیدگی در سراسر مناطق بزرگتر شده هست و دوره ای که داده های به همراهرندگی ثبت شده اند نسبتا کوتاه هست. علاوه بر این، تغییرات آب و هوایی شانس را از لحاظ فراوانی توفان های شدید در سراسر جهان تغییر می دهد.

"اگر آمار پایه در حال تغییر به همراهشد، گذشته ممکن هست راهنمای خوبی برای آینده نبه همراهشد،" امانوئل در این مقاله یادداشت می کند.

در عوض، دانشمندان به دنبه همراهل مدل های آب و هوایی می روند تا آینده طوفان مانند هاروی را پیش بینی کنند. اما در آنجا، چالش ها نیز بوجود می آیند، به عنوان مدل هایی که شبیه سازی تغییرات آب و هوایی در مقیاس جهانی را انجام می دهد، به طوری که به همراه وضوح نسبتا درشت، حدود صد کیلومتر، در حالی که طوفان نیاز به قطعنامه های چند کیلومتر

"[Climate models] شبیه طوفان های طوفان به همراهرانی هست، اما آنها بسیار ضعیف حل شده اند." "ما قدرت شلیک محاسبه همراهتی را برای حل و فصل طوفان مانند طوفان در مدل های آب و هوای امروز نداریم."

طوفان، جاسازی شده

امانوئل و همکارانش قبلا یک تکنیک برای شبیه سازی توسعه طوفان ها در شرایط آب و هوایی تغییر داده اند، به همراه هستفاده از یک مدل محاسبه همراهتی تخصصی که آنها را توسعه داده هست که طوفان ها را در نقاط فضایی به همراهلا شبیه سازی می کند. این مدل طراحی شده هست تا بتواند آن را در مدل های اقلیم جهانی قرار دهد – ترکیبی هست که به شبیه سازی دقیق از طوفان ها در محدوده تغییرات جهانی تغییر می کند.

امانوئل از روش تیم برای ترسیم فعالیت های طوفان های گذشته و آینده برای هر دو شهر هوستون و ایالت تگزاس هستفاده کرد. برای انجام این کار ابتدا مدل طوفان را در سه تجزیه و تحلیل آب و هوای زمین – شبیه سازی آب و هوایی جهانی که براساس اطلاعات واقعی از گذشته ساخته شده هست – برای شبیه سازی فعالیت های طوفان در نزدیکی هوستون بین سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۶ شکل داد.

او به طور تصادفی هر مدل آب و هوایی را به همراه صدها هزار "طوفان های" و یا طوفان های زودرس کشت کرد، که اکثریت آنها به طور طبیعی رشد می کنند و رشد نمی کنند تا به طوفان کامل تبدیل شوند. از طوفان های به همراهقی مانده، او بر روی ۳۷۰۰ طوفان که در فاصله ۳۰۰ کیلومتری هوستون طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ به تصویب رسید، متمرکز شده هست. او سپس به همراهرندگی های طوفانی را که ۵۰۰ میلیمتر به همراهران یا بیشتر تولید می کردند، اشاره کرد – میزان به همراهرش به همراهران که در ابتدا بلافاصله بعد از طوفان تخمین زده شد هاروی

در طول این دوره تاریخی، او محاسبه کرد که احتمال یک طوفان مانند هاروی که حداقل ۵۰۰ میلی متر به همراهران در هوستون تولید می کند حدود ۲۰۰۰ سال هست. او چنین می نویسد، چنین رویدادی "کتاب مقدس" به این معنی هست که احتمالا از زمانی که عهد عتیق نوشته شده هست، یکبه همراهر اتفاق می افتد "

شانس طوفانی

برای این که این احتمال یا خطر چنین طوفانی در آینده تغییر کند، او همین تحلیل را انجام داد، این به همراهر، مدل توفان را در شش مدل جهانی آب و هوایی، و هر مدل را از سالها اجرا کرد ۲۰۸۱ تا ۲۱۰۰، تحت یک سناریوی آینده که در آن تغییرات آب و هوایی در جهان ناشی از افزایش بی نظیر رشد انتشار گازهای گلخانه ای هست.

در حالی که در اوایل قرن گذشته خطر حوادث ۵۰۰ میلیمتری به همراهرندگی سالانه هوستون حدود ۱ در ۲،۰۰۰ بود، امانوئل دریافته هست که شانس سالانه این شهر به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت، تا یک سوم در پایان قرن حاضر.

هنگامی که او برای انجام تست مشابهی در مجموع به طور کامل انجام داد، متوجه شد که در پایان قرن بیستم، دولت هر سال به همراه تجربه یک طوفان در هاروی مقابله به همراه خطر ۱ درصدی را تجربه می کند. در پایان این قرن، این خطر سالانه تا ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. اگر این افزایش به طور خطی اتفاق بیفتد، او محاسبه می کند که در این سال، شانس دولت در حدود ۶ درصد بود – افزایش شش برابر از اواخر قرن بیستم

"هنگامی که یک رخداد بسیار، بسیار نادر و شدید به همراهرش به همراهران مانند طوفان هاروی را می گیرید و به دلیل تغییرات آب و هوایی به همراهرندگی را نسبت به مقادیر سنگین تر تغییر می دهید، تغییرات زیادی در احتمال وقوع این حوادث نادر رخ می دهد". امانوئل می گوید "مردم به همراهید بدانند که آسیب معمولا ناشی از وقایع شدید هست."

اممانول امیدوار هست که نتایج این تحقیق به برنامه ریزان شهر و مقامات دولتی کمک کند تا تصمیم بگیرند که چطور و چگونه بتوانند زیرساخت ها را به همراهزسازی و تقویت کنند، یا اینکه آیا هستانداردهای ساختمان سازی مجددا برای جلوگیری از طوفان های قوی تر و سیل های مضر بیشتر می شود.

"امانوئل می گوید:" ما در تگزاس شاهد رویدادی هستیم که احتمال وقوع آن در پایان قرن گذشته یک درصد هست و تا پایان قرن حاضر ممکن هست ۱۸ درصد به همراهشد. " "این یک افزایش بزرگ در احتمال این رویداد هست. بنابراین مردم برای آن برنامه بهتر داشتند "

این تحقیق به طور جزئی توسط بنیاد ملی علوم پشتیبه همراهنی شد

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم