MIT دانشکده علوم انسانی، هنر و علوم اجتماعی و مدرسه هاروارد کندهی برنامه برنامه های همکاری بین المللی را آغاز می کند

۲۳ آبان ۱۳۹۶ کافه

برنامه مطالعات امنیتی MIT در مرکز مطالعات بین المللی در دانشکده علوم انسانی ، هنر و علوم اجتماعی و مرکز علوم و امور بین الملل بلربر مدرسه هاروارد کنده امروز برنامهی مشترک را برای آموزش نسل بعدی محققان سیهست خارجی به راه انداخت. پروژه به همراه هستراتژی بزرگ، امنیت و امور خارجه به همراه حمایت بنیاد چارلک کچ امکان پذیر هست: کمک هزینه ۱۸۴۶ ۲۰۰ دلار به MIT و یکی برای ۱۸۵۳۰۰ دلار برای مدرسه هاروارد کنیدی (HKS).

پروفسور MIT Barry R. Posen، هستاد فورد بین المللی علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات امنیتی، و پروفسور هستیون والت پروفسور HKS، رابرت و رنه بلربر، هستاد امور بین الملل، به طور مشترک برنامه ای را ارائه خواهند کرد که کمک های پیش از و یا پس از مدرک به دانش پژوهان جوان از انواع رشته هایی که در عرصه وسیع هستراتژی و امور اداری کار می کنند، به همراه تاکید خاص بر ایالات متحده و نقش آن در جهان هست.

برنامه مطالعات امنیتی و مرکز Belfer یک تعهد بلند مدت برای آموزش کارشناسان امنیتی و انتشار پژوهش های مربوطه دارند. دانشجویان در پروژه هستراتژی بزرگ، امنیتی و امور خارجه هر سال یکبه همراهر در MIT و یک سال در دانشگاه هاروارد گذر می کنند – ارائه مقدمه ای بر محققان ارشد امنیت، به همراهزدید کنندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر دو موسسه. یک سری بلندگوهای مشترک، همکاری بین دو برنامه را تقویت خواهد کرد. MIT همچنین میزبه همراهن علمای محترم از جامعه سیاسی برای پذیرفتن کمک هزینه تحصیلی به دولت هست.

"تا زمانی که دولت جهانی برای محافظت از دولت ها از یکدیگر وجود نداشته به همراهشد،" مناقشه منافع رخ می دهد و دولت ها برای قدرت و نفوذ رقابت خواهند کرد. نیروی نظامی یکی از ابزارهای این رقابت هست. در این محیط، ایالات متحده و سایر قدرت های بزرگ به همراهید توانایی های مختلف را بسیج می کنند و راهکارهای موثر را برای حفاظت از قلمرو خانه و دیگر منافع حیاتی خود، بدون محدودیت در رونق بلندمدت خود و یا به خطر انداختن ارزش های اصلی سیاسی، به کار گیرند.

"این برنامه نویسان یک جامعه محققانی را که به تحقیقات بنیادی درمورد بحران های مهم امنیتی در زمان ما پرداخته اند و همچنین میوه های این تحقیق را به منظور سیهست عمومی، اختصاص داده هست، ایجاد خواهد کرد." Posen ادامه می دهد. بنیاد چارلک کچ برای این تلاش مهم و شناخت اهداف پایدار بورس تحصیلی پایه و اساس "

بر اساس گفته والت، "ایالات احتمال بیشتری برای انتخاب گزینه های هستراتژیک قوی دارد و از اشتبه همراههات گذشته یاد می گیرد، اگر بحثی در مورد این مسائل بسیار آگاه و گسترده به همراهشد. بنابراين، دموکراسی سالم به جامعه متشکل از متخصص و مستقل از کارشناسان مستقل که هستراتژی، امنیت و حکومتداری را درک می کنند، نیازمند هست و کار آنها می تواند به نخبگان و بحث های عمومی در مورد سیهست خارجی و به ویژه تصمیم گیری در مورد هستفاده از زور کمک کند. نیروی نظامی و دیگر ابزارهای قدرت ملی ممکن هست برای حفظ امنیت ملی ضروری به همراهشد، اما درک محدودیت های نیروی مسلح و عواقب پیچیده ای که همراه به همراه هستفاده از آن به همان اندازه اهمیت دارد. »

ویلیام راجر، معاون رئیس جمهور بنیاد چارلز کچ، گفت: "کشور در دوره بحرانی خودخواهی در مورد نقش مناسب آن در جهان هست و اینکه چگونه ایالات متحده بتواند بهترین نیازهای امنیتی خود را برآورده سازد." "ما مشتاق هستیم که دیدگاه جهانی جهانی هاروارد و MIT را برای پذیرش نسل بعدی محققان سیهست خارجی به عنوان تحقیق و ایده هایی که این بحث را در اختیار ما قرار می دهد، پشتیبه همراهنی کنیم."

علاوه بر این، کمک های بنیادین از تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مطالعات امنیتی در هر دو موسسه حمایت خواهد کرد. به همراه هم در نظر گرفته شده، این ویژگی های طرح هستراتژی بزرگ، امنیت و امور خارجه به طور قابل توجهی ارتبه همراهط آکادمی را به همراه سیهست خارجی و امنیتی افزایش می دهد و بحث های امنیتی ملی را گسترش می دهد که شامل مجموعه ای متنوع تر از دیدگاه ها می شود. بنیاد چارلز کچ به مدارس از جمله نوتردام، دانشگاه تافتس، دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو و سایر موسسات معتبر کمک های مالی یا جوایز مشابهی را داده هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم