برنامه MIT Skoltech برای طرح پیشنهاد صندوق بذر

۲۲ دی ۱۳۹۶ کافه

پس از دو دوره موفقیت آمیز کمک های بذر، برنامه MIT Skoltech Seed Fund برای سومین دور از پیشنهادات محققان اصلی MIT از هر یک از مدارس، ادارات، آزمایشگاه ها یا مراکز موسسه. تماس از ۲۶ ژانویه به همراهز هست.

برنامه MIT Skoltech Seed Fund هر دو برنامه جدید و تمدید را تشویق می کند.

برنامه های جدید برای پروژه های نوآورانه ای هست که به همراهید از توسعه Skoltech یا ماموریت بنیاد Skolkovo بهره مند شوند. این برنامه به ویژه پیشنهاداتی را ارائه می دهد که تحقیقات تجربی یا کاربردی را در Skoltech یا سایر موسسات علمی و پژوهشی روسیه ترویج می کنند.

برنامه های تجدید پذیر برای کمک های مالی که در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی می شوند، اجازه ادامه پروژه های تحقیقاتی را که در دورۀ نخست برنامه MIT Skoltech Fund Fund بود، تأمین می کنند. این برنامه قبلا ۲۴ پروژه را به همراه بیش از ۲ میلیون دلار در بودجه تأمین کرده هست. لیستی از جوایز صندوق های گذشته می تواند به صورت آنلاین پیدا شود.

محققان علاقه مند به ارائه پیشنهادات در سه دسته تشویق می شوند:

  • پروژه های تحقیقاتی در حوزه های علم و مهندسی (علوم زیست پزشکی و زیست پزشکی، طراحی، تولید و مواد، انرژی، دانش محاسبه همراهتی و اطلاعات فشرده و AI، فیزیک ریاضی، فوتونیک و مواد کوانتومی و فضا )
  • پروژه هایی در زمینه سیهست، اقتصاد، علوم انسانی، هنر و علوم اجتماعی (به ویژه نوآوری و کارآفرینی، برنامه های همکاری بین المللی، تکنولوژی و سیهست و مطالعات روسیه به طور کلی از جمله تاریخ روسیه، هنر روسیه و اقتصاد روسیه )
  • پروژه های غیر تحقیقاتی برای ترویج تعامل و همکاری در مبه همراهحث و فعالیت هایی که ممکن هست بر روسیه، Skoltech و یا سایر نهادهای روسیه تأثیر بگذارد، مانند ایجاد یا تدریس دوره، مبه همراهدلات دانشجویی، سازمان رویداد (مانند هکاتون یا سایر فعالیت های مرتبط )

برنامه MIT Skoltech صندوق بذر را به مبلغ ۷۵۰۰۰ دلار به مدت یک سال تأمین می کند.

مهلت درخوهست جمعه، ۲۶ ژانویه هست. برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر یا درخوهست، از وب سایت Skoltech به همراهزدید کنید.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم