سهم ۱۷ درصدی بخش گردشگری از برنامه اشتغال دولت در سال ۹۷> آگهی ماریا آریا

۲۲ دی ۱۳۹۶ کافه

        رئیس سازمان میراثفرهنگی خبر داد
    

        رئیس سازمان میراثفرهنگی از سهم ۱۷ درصدی گردشگری از برنامه اشتغال دولت در سال ۹۷ اعلام کرد.
    

        

             سهم 17 درصدی بخش گردشگری از برنامه اشتغال دولت در سال 97

        

 

به گزارش خبرنگار میراثااریا، علیاصغر مونسن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری امروز چهارشنبه ۲۰ دی ۹۶ دربه همراهره برنامه های اشتغال دولت برای سال ۹۷ گفت: «از مجموع یک میلیون و ۳۴ هزار شغل پیش بینی شده در سال ۹۷، ۱۷۳ هزار کار را به حوزه گردشگری اختصاص دارد، نزدیک به ۱۷ درصد از سهم مشارکت سال ۹۷ بر دوش حوزه گردشگری هست. »

او افزود:« بر اساس این برنامه، برای ایجاد این تعداد کار در حوزه گردشگری ۱۴۹۲۴۳ میلیارد ریال منابع اختصاص یافته هست که پیشبینی شده این مقدار از طریق ۹۱۰۹۶ میلیارد ریال اوت بخش خصوصی، ۳۶۵۶۸ میلیارد ریال به همراهنک های خصوصی و منابع ملی توسعه ملی و ۲۱۵۷۹ میلیارد ریال درآمد حاصل از درآمد، کمک هزینه و کمک های بلاعوض "

رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری به همراه بیان اینکه ۱۷۳ هزار کار تنها مرتبط گفت: «اکنون حدود یک میلیون نفر به طور مستقیم در حوزه گردشگری مشغول به کار هستند و نزدیک به دو میلیون نفر در بخش گردشگری کشور فعالیت می کنند. در بخش صنعتى نیز یک میلیون نفر به طور مستقیم و پنجملیون نفر به طور غیر مستقیم از صنایع دستی هستند. »

او به همراه بیان اینکه اشتغال در حوزه گردشگری پایدار هست افزود:« ایجاد شغل در حوزه گردشگری توزیع عادلانه ثروت را به همراه و علاوه بر درآمدزایی برای شهرها و روستاها نیز موجبه همراهت شادی و نشاط اجتماعی فراهم می کند. »

معاون رئیس جمهور تصریح کرد:« متاسفانه سازمان میراثفرهنگی یکی از دو دستگاه پایین دستگاه اجرایی کشور به بودجه هست. اعتبه همراهر ما به هیچ یک از معادن کشوری به همراه این مقدار تاریخی نمی دهد. البته نگاه رئیس جمهور به این سازمان، ویژه و امیدواریم بودجه سازمان میراثفرهنگی در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. »

او به همراه بیان اینکه سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری می تواند در درآمد ارزی کشور و ایجاد شغل نقش جدی ایفا کند ادامه داد: «امید دارم این مسئله در کشور نهادینه شود که گردشگری اقتصاد سوم در جهان هست. هر گردشگر معادل ۳۰ barrel نفت، واردات کشور وارد می شود، اما هنوز منطقه حرهست در کشور به خوبی دنبه همراهل نمی شود. کشورها در همسایگی ما به همراه تاریخ و جغرافیای محدود توانسته اند درآمد اصلی کشور خود را از طریق حوزه گردشگری، اما ما به همراه این ظرفیت های بی نظیر نمی توانستیم همان گونه که به همراهید از این حوزه پول درآمد. "

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم