مجوز ایجاد ۳۶ واحد گردشگری در فارس صادر شد> آگهی ملک آریا

۲۲ دی ۱۳۹۶ کافه

        مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هستان فارس از صدور مجوز ایجاد برای ۳۶ اقامت اقامت و سایر تاسیسات گردشگری در هستان فارس طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
    

        

             مجوز ایجاد 36 واحد گردشگری در فارس صادر شد

        

 

به گزارش ماوراثیرا، به نقل از روابطعمومی میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان فارس، مصیب امیری مدیرکل میراثفرهنگی این هستان گفت: «از آغاز سال جاری تا پایان ماه آذر ۳۶ مجوز ایجاد طرح های گردشگری شامل مرکز سرگرمی فریحی، هتل چهارستاره، ساکن سنتی، سفرهخانه سنتی، هتل آپارتمان، مهمانگیگه، سنتی هتل، مسافرتی و مجتمع گردشگری به همراه حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان به همراه پیش بینی میزان اشتغال ۲۰۴۵ نفر صادر شده هست. »

او به همراه بیان این طرح ها در رهستای توسعه تاسیسات گردشگری و اقامت اقامت در سراسر هستان ف رس اجرا می شود، افزود: همچنین در طول ۹ ماهه سال جاری ۴۱ موافقت اصولی و ۱۴۴ موافقت اولیه صادر شده هست که به همراه بهره برداری از این طرح ها تا چند سال آینده، علاوه بر افزایش چشمگیر در ظرفیت های اقامتیتفریحی و گردشگری هستان، تأثیر بسزایی در اشتغالزایی حوزه گردشگری هستان ایجاد خواهد شد. »

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری اشاره کرد:« در یک سال گذشته ۱۶۵ موافقت تاسیسات گردشگری در هستان به همراه سرمایه گذاری بیش از ۷۰۹ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان صادر شده هست. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم