ثبت ۹ اثر جهاد ناملموس هستان مرکزی در فهرست ملی کشور> آثار مورث آریا

۲۳ دی ۱۳۹۶ کافه

        ۹ اثر مورث ناملموس هستان مرکزی در فهرست آثارملی کشور به ثبه همراهت رسید که این پرونده ها به همراهعث رشد قاره ناملموس هستان به ۳۵ عنوان شد.
    

        

             ثبت 9 اثر جهاد ناملموس هستان مرکزی در فهرست ملی کشور

        

 

به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان مرکزی، سیدمحمد حسینی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان امروز چهارشنبه ۲۰ دی به همراه اعلام این خبر گفت: «آثار ناملموس شامل آداب، آداب و رسوم، فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه هست که نسل بنزل و سینا در سمبل فرهنگی جامعه تحقق یافته و تاریخ، اساطیر، آیین مذهبی و به همراهورهای بومی هر اقلیم را به همراه خود در مسیر تاریخ به دوش کشید. از این رو در حفظ و نگهداری این گیاهان مهم تاریخی و تاریخی به همراه تلاش این ادلکل ۹ اثر از مراتب ناملموس هستان در جدیدترین نشست ثبت شده به ۲۶ اثر قبلی اضافه شده و تعداد کل این اثر به ۳۵ اثر رسید. »

او افزود : «عناوین ۹ اثر منصفانه در فهرست ملک ناملموت ملی عبه همراهرتند از دهستان گورجو و به همراهلاممد در ساز آشیقهای منطقه بزچلو، مراسم مونجوگو تولماق در منطقۀ بزچلو، مراسم علمگردانی village انجدان، سینهزنی روستای گلیلی، خمین شهر، معاطیس علمبندان نیمور محلیات، شیوه تهیه کاچی سنتی نومور، شیوه تهیه و ترخون اسفندی دلیجان، مهارت به همراه فت قالی بند ریحان خمین هست. »

او ادامه داد:« این آثار که ریشه در فرهنگ و رسوم برجای مانده از پیشینیان دارد، عناصر فرهنگی، روایی و روایی هستند که بیش از هر چیز از درون، نیت و عمق فرهنگ یک قوم و ملیت را به ما می دهد و آشنایی به همراه آنها می تواند شناخت بسیار خوب و مطلوب از غنای تاریخ و هستان زادبوم به همه به ارمغان بیاورد. »

اسماعیل شاهی متخصص ثبت ادلکال میراثفرهنگی در هستان مرکزی همچنین در مورد آثار تازه تأسیس گفتید:« دهستان گورجو و به همراهلاممد در ساز عاشیق منطقه ناخالچلو، دهستان دودویی پسر کوچکی به نام ممد به دخترتری گرجی هست که دارای ریشه و سابقه در منطقه هست. در دوره صفویه، شاه عبه همراهس ایل بزچلوو از مرکز آسیای مرکزی برای مقابله به همراه ترکهای عثمانی به این منطقه آورده هست که از مرزهای فارسسبه همراهنان فراهان و تاتزبه همراهنان کمیجان ساکن بوده هست. در این منطقه عاشیقهای وجود داشت که از دوران صفوی تا امروز تا به امروز خواندن و خواندن دهستانهای فولکوریک به آواز خاص خود خوهسته و به همراه چگور، دایره، نی و به همراهلابه همراهن دهستانها میسرایند. »

او افزود:« برای ضبط این اثر بهدلیل حضور تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده هست تا به این شکل از عمری تلاش های این بزرگان در رهستای حفظ آرامش عاشقانه و دهستان های قدیم، برداشته شود و به این نکته بپردازیم که این مزایای ماندگار به همراهشد. »

او در ادامه گفت: «مراسم علمگردانی انجدان که ریشه در ف کوهن آن منطقه هست روز سوم محرم به همراه مراسم علم شوران و علمکشان در سه محله پایین، دیلم آبه همراهد و محله به همراهلا شروع می شود پس از تزکیه علم هرکدام در محله های خود مرده اند که قدیمی ترین آن مربوط به دوره زندیه هست، توسط کاشانی ها ساخته شده و به حسینیه به همراهلا انجدان هدیه داده شده هست. در این مراسم در روزهای ۹ و ۱۰ محرم، علم محله ها بر اساس قرارداد های پیشین بین محله ها جابجا می شود. »

او همچنین افزود:« قالی بندرحان در روستای بندریحان به همراهلا و پایین شهر خمین به همراهفته شده هست. از این ویژگی می توان به عدم هستفاده از نقشه و ذهن بودن به همراهفت، هستفاده از نقاشی های خاص که از طبیعت در داخل و اطراف یک بند یا اسل بهره گرفته شده هست، که مهم ترین آنها شامل کاسبند،

عودرمورد علت ثبت اسحاء اسفندی شهرستان دلیجان این گونه بیان کرد: «در روزهای سه و چهارم اسفند قبل از رسیدن فصل بهار ، اهالی آشی بهنام اس اسفندی که به عاشورا و عینی پیش از اسلام میرود. مواد مورد هستفاده در این آستانه ۲۴ نوع هست که برای برگزاری جشنواره ها هستفاده می شود. »

شرحی در پایان گفت:« روستای گلیلی شهر خمین در سینهزنی و عزاداری سبککی متفاوت از هستان مرکزی هست که شامل حرکت دست و پهست هست به صورت جداگانه جمع می شود و به همراه حرکت و نوازندگان سه گانه و حرکت لبه ها به صورت مورب جابجا می شود. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم