رشد ۴/۵ برابری اعتبه همراهر زیرساخت های گردشگری اردبیل> آگهی مورث آریا

۲۳ دی ۱۳۹۶ کافه

        معاون سرمایه گذاری ادارهکل میراثفاهرنگی هستان:
    

        معاون سرمایه گذاری ادارهکل میراثفرگنگی اردبیل از افزایش ۴/۵ برابری اعتبه همراهر زیرساخت های گردشگری این هستان در سال ۹۶ و در مقایسه به همراه سال گذشته خبر داد.
    

        

             رشد 4/5 برابری اعتبه همراهر زیرساختهای گردشگری اردبیل

        

 

به گزارش شبکه سراسری مرکز روابط عمومی قضایی، صنایع و گردشگری اربیل، معاون سرمایه گذاری معاون سرمایه گذاری این هستان، روز سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ به همراه اعلام این خبر گفت: «به همراه توجه به ضرورت توسعه زیرساخت های گردشگری در هستان، افزایش اعتبه همراهر مورد نیاز هست.»

وی افزود: «در قالب سه طرح شامل سرمایه های لازم برای سرمایه گذاران، از سوئی کمپ های گردشگری و زیرزمینی مناطق نمونه گردشگری اعتبه همراهرات هستان نسبت به سال گذشته رشد ۴/۵ برابر شد»

معاون سرمایه گذاری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اردبیل مشخص شده هست: «مبلغ اختصاصی برای سرمایه گذاری سرمایه ۱/۸ میلیارد ریال، برای توسعه کمپهای گردشگری چهارмиلیارد ریال و برای زیرساختهای مناطق نمونه دویمیلارد ریال هست.»

وی افزود: «جمع اعتبه همراهر زیرساختها در سال ۹۶، ۷/۸ میلیارد ریال هست و این در حالی هست که در سال گذشته جمع کل اعتبه همراهرات ۷/۷ میلیارد ریال بوده هست. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم