نمودارهای آینده نفت و گاز در یک دنیای گازدار

۲۳ دی ۱۳۹۶ کافه

زمانی که قیمت جهانی نفت در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به شدت کاهش یافت، تحلیلگران پیشرو انرژی انتظار داشتند که تولید نفت در ایالات متحده – روغن تنگ هستخراج شده از سازه های سنگی به همراه هستفاده از شکستن هیدرولیکی عظیم – همچنین به دلیل هزینه های نسبتا به همراهلا تولید کاهش می یابد. به همراه وجود چشم انداز به همراهزده منفی سرمایه گذاری، تولید نفت تنگ ایالات متحده تقریبه همراه بدون افزایش بود.

به همراه توجه به این پیشرفت، گروهی از محققان به دنبه همراهل یافتن ارتبه همراهط بین قیمت نفت و حجم تولید بودند. به طور خاص، آنها به همراه هدف مشخص کردن عوامل تعیین کننده نقاط ضعف پروژه های تولید تنگ تولید نفت – اساسا قیمت های نفتی که درآمد حاصل از فروش برابر به همراه هزینه تولید هست.

اگر چه تحلیلگران صنعت انرژی به طور گسترده ای از هزینه های خرابکارانه هستفاده می کنند تا پیش بینی کنند که چگونه تولید کنندگان نفت به شرایط در حال تغییر به همراهزار پاسخ خواهند داد و ارزیابی پایداری اقتصادی طرح های پیشنهادی نفت و گاز، آنها به طور مرتب آنها را نامشخص و نامطمئن تعریف می کنند. این نتایج پیش بینی شده هست که ابزار و قابلیت اطمینان محدودی دارند. محققانی که برای تحقیقات شلومبرگر-یخچال، برنامه مشترک برنامه علمی و سیهست تغییر جهانی، شورای آتلانتیک، مطالعات مرکز تحقیقات نفت پادشاه عبدالله و دانشکده بین المللی دانشگاه کلمبیا کار می کنند، و امور عمومی – یک روش سیستماتیک برای درک هزینه های تولید نفت و نحوه تغییر آنها به همراه زمان و شرایط ایجاد کرده هست.

به همراه هستفاده از این روش، آنها مجموعه ای از تعاریف هستاندارد برای نقاط شکستگی را در مراحل مختلف چرخه تولید نفت ارائه کرده اند. مطالعه آنها در مجله اقتصاد انرژی

"به جای اینکه اقتصاد تولید نفت را به صورت ایستا در نظر بگیریم، متوجه شدیم که هزینه ها نه تنها به تغییرات تکنولوژیکی بلکه همچنین بهینه سازی زنجیره تامین، بلوغ توسعه منابع و حتی قیمت نفت نیز بستگی دارد. نویسنده رابرت کلینبرگ، یک همکار Schlumberger واقع در کمبریج، ماساچوست. "شناخت ماهیت پویای صنعت نفت، اقتصاددانان و سیهستگذاران را به دقت پیش بینی می کند که چگونه تغییرات در عرضه و تقاضا بر این بخش مهمی از اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد."

تیم تحقیقاتی، ابتدا سه دسته اولیه از هزینه ها را که معمولا در تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف اشاره دارد عبه همراهرتند از: بلند کردن، نیمه چرخه و چرخه کامل. هزینه های به همراهلابری هزینه های لازم برای تولید نفت از چاه های موجود هست. هزینه های نیمه قیمتی مربوط به فعالیت های حفاری هست. هزینه های تمام چرخه شامل تمام هزینه های مربوط به ایجاد یک پروژه جدید، از جمله اکتشاف، برآورد منابع و خرید اجاره هست.

محققان دیگر نشان داد که چگونه عوامل داخلی، از جمله پیشرفت های تکنولوژیکی در بهره وری از هستخراج نفت و عوامل خارجی مانند قیمت تعیین شده در به همراهزار نفت تاثیر این هزینه ها هست. آنها اشاره کردند که به همراه کاهش قیمت نفت، راننده اصلی اقتصاد بی نظیر، از کل به نیمه چرخه تا افزایش هزینه ها تغییر می کند. به همراه افزایش قیمت نفت، آنها دریافتند که توالی معکوس اعمال می شود.

به همراه توجه به فاکتورهای داخلی و خارجی که بر به همراهزار نفت تنگ در ایالات متحده تأثیر می گذارند، محققان دریافتند که بخش عمده ای از افزایش غیرمنتظره و سریع تولید نفت خام ایالات متحده پس از سال ۲۰۱۰ به دلیل دسترسی به تجهیزات تخصصی نفتی ساخته شده در طی شش سال گذشته بود. برای بهره برداری از گاز شیل. آنها همچنین کاهش قابل ملاحظه ای از ذخایر تنگ نفت ایالات متحده را که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به کاهش آهسته تولید ناخالص داخلی از چاه های چاه نفتی که فراتر از سال اول تولید سالیانه خود رسیده بود، کاهش دادند.

"سرگئی پالسف، یک دانشمند ارشد پژوهشی در برنامه مشترک" علم و سیهست تغییر جهانی "و" برنامه انرژی مالی "MIT، می گوید:" قیمت نفت اثرات پیچیده ای بر پویایی تولید نفت دارد که به نوبه خود بر قیمت های نفت تاثیر می گذارد. " ، و همکاری نویسنده مقاله. "به همراه در نظر گرفتن یک رویکرد سیستماتیکتر برای تعیین هزینههای برابری حتی از مطالعات قبلی، تجزیه و تحلیل ما کمک می کند تا سناریوهای قویتری را ایجاد کنیم، که امکان مدل دقیقتری از چگونگی واکنش به همراهزار نفت به جهان را به انرژی بیشتر انرژی کم منابع. "

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم