کاربرد فناوری های نوین در مستندسازی میراثفرهنگی> آگاهی قصر اردوی

۲۳ دی ۱۳۹۶ کافه

        در نشست تخصصی پژوهشی ساختمان و به همراهفتهای فرهنگیاری
    

        کاربرد اسکنر ليزري و پهبه همراهد در نقشهبرداري از آثار تاريخي و فرهنگي در نشست تخصصي «فناوري نوين در مستندسازي و نقشهبرداري» مورد بررسي قرار گرفت.
    

        

             کاربرد فناوری های نوین در مستندسازی میراثفرهنگی

        

 

به گزارش شبکه سراسری و به نقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، مهدی برومند به عنوان متخصص در این نشست که روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۶ به خبرگزاری بنیاد و ساختارهای فرهنگی رشتۀ پژوهشگاه برگزار شد، اسکنر لیزری را انقلابی جدید در نقشه بندی نوین دانست و گفت: «به همراه این

او از اسکنر لیزری هستفاده می کند که اولین راه حل سریع نقشهبرداری برای بسته ها و پوشش های داخلی مانند داخل ساختمان، تونل و معادن زیرزمین اعلام کر و گفت: "43 هزار نقطه در ثانیه به همراه دقت کمتر از دو سانتی متر به همراه این روش ثبت می شوند."

این کارشناس افزود: "نقشهبرداری معادن و احکام، مدلسازی BIM ازبیلت تاسیسات و ساختمان، تکمیلی زمین نقشهبرداری هوایی

وی به همراه اشاره به مزایای هستفاده از نقشهبرداری حادثه گفت: «این امر به معنای رفع نواقص، : «به همراه این روش صرفه جویی در زمان و هزینه به همراه حذف عملیات نقشهبرداری زمینی امکان پذیر هست.»

برومند بینیازی z تجربه و مهارت پریدن به همراه هدایت خودکار، بدون پرتابگر به همراه پرتاب دستی، حدود یک ساعت مداومت پرواز به همراه یک به همراهتری و دقت سه سانتیمتر مسطحاتی و پنج سانتیمتر ارتفاع بدون کنترل نقطه، قابلیت نصب چند سنجش چندشاخه سکویا برای سنجش از دور گیاهی و .. اعلام کرد. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم