کتاب «چشمانداز اقتصاد فرهنگ در ایران» منتشر شد> آگهی کافه سرچ

۲۳ دی ۱۳۹۶ کافه

        کتاب «چشمنداز اقتصاد فرهنگ در ایران» تالیف شهردو امیرانتخابی و رحیم یعقوبزاده منتشر شد.
    

        

             کتاب «چشمانداز اقتصاد فرهنگ در ایران» منتشر شد

        

 

به گزارش روابط عمومی، آموزش عالی علمی کاربردی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، کتاب «چشمانداز اقتصاد فرهنگ در ایران» به همراه تاکید بر اقتصاد گردشگری در رهستای سیهستهای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی میراثفاهرنگی، صنایع و گردشگری بر اساس تولید ادبیات و در رهستای سرفصلهای نوین آموزشی، مراکز تحت پوشش در پنج فصل منتشر شد.

شهرود امیرانتخابی رئیس موسسه آموزش عالی سازمان، هدف اصلی انتشار این کتاب، تشریح و توضیح جایگزینی اقتصاد فرهنگ به همراه تاکید بر گردشگری و به دنبه همراهل آن بخش میراثفرهنگی و صنایع دستی به اقتصاد نفتی اشاره کرد و افزود: «مجله حاضر برای دستیابی به این هدف در قالب اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تنظیم شده هست. »

امیرانتخابی در خصوص چشمانداز اقتصاد فرهنگ در ایران گفت:« اقتصاد اقتصاد در بیان بسیار ساده، درآمد حاصل از طریق تولیدات فرهنگی و از آنجایی که فرهنگ جامعه گسترده هست، اقتصاد فرهنگی نیز لاجرم گسترده و حوزه های بسیاری از تی او می افزاید: «گردشگری به اعتقاد ما یکی از بهترین راه های معرفی فرهنگ ایرانی ایرانی و شناخت چهره واقعی کشورمان به دنیهست هست. »

اميرانتخابي گفت:« به همراه گسترش صنعت گردشگري، افكار عمومي جهان از وضعيت و دارايي هاي فرهنگي و اجتماعي كشور مطلع خواهد شد و زمينه هاي لازم براي عرضه فرهنگ كشور ما به ديگر ملل فراهم مي شود كه علاوه بر فرهنگ هاي به همراهلقوه، به ارمغان خواهد آورد. »

فصول این کتاب عبه همراهرتند از:
فصل اول: کلیات پیرامون اقتصاد فرهنگ و اهمیت آن
فصل دوم: مقایسه تطبیقی ​​اقتصاد فرهنگ ایران به همراه برخی کشورها
فصل سوم: رابطه اقتصاد و فرهنگ (گردشگری)
فصل چهارم: سهم گردشگری در اقتصاد ایران
فصل پنجم: راهکارها و هستراتژی های برای رشد رقابت پذیر گردشگری جهان.

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم