برپایی نمایشگاه صنایعدستی در تمام شهرستانهای مازندران در نوروز ۹۷

۲۴ دی ۱۳۹۶ کافه

        معاون عمرانی هستاندار و جانشین رئیس ستاد تسهیلات سفر هستان مازندران از ایجاد حداقل یک نمایشگاه در تمام شهرهای هستان مازندران در بهمن سال ۹۳ خبر داد.
    

        

             برپایی نمایشگاه صنایعدستی در تمام شهرستانهای مازندران در نوروز 97

        

 

به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان مازندران، علی نبیان معاون عمرانی هستاندار امروز شنبه ۲۳ دی ۹۶ در نخستین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر مازندران افزود: «هر شهرستان به عنوان مسئولین ستاد به همراهید به دنبه همراهل آن به همراهشند تا در هر شهرستان نمایشگاهی از صنایع و هنرهای سنتی در کنار سایر ظرفیت ها و جاذبه های هستان برای هستفاده از گردشگران برپا می شود. »

او به همراه بیان اینکه در سالروز نوروز ۱۸ نمایشگاه در ۱۲ شهرستان برگزار شد که فروش ۸ میلیارد تومان هست، یادآور شد: «این نمایشگاه ها به همراه »

معاون هستاندار مازندران به برپایی نمایشگاه سالانه نوشهر در بخش گردشگری اشاره کرد و افزود:« امیدواریم امسال به همراه تنوع در بخش تولید و ارائه محصولات و وسایل محلی به همراه بسته بندی او همچنین از بومتری به عنوان یکی از موضوعات مطرح شده در هستاندار مازندران نام برد و افزود: "ظرفیت های روستایی در هر سال شهرستان به همراهید شناسایی و تمهیدات لازم برای اقبه همراهل گردش گران و اقامت آنها در روستا توسط فرمانداران برنامه ریزی شده هست. »

جانشین رئیس ستاد امکانات مسافرت مازندران به تجربه شهرداری صابودکوه در زمینه ارائه محصولات محلی در نوروز ۹۶ تاکید کرد و افزود:« صنایع و ارائه محصولات بومی و محلی مازندران از دیگر مبه همراهحثی هست که در برنامهریزیهای نوروز آتی مورد توجه قرار گرفته هست و برای همین منظور شهرداران به همراهید اجنامهای برای عرضه روستایی در شهرها ایجاد کنند. »

او به همراه همکاری فرمانداران و شهرداریها به همراه فعالان عرصه گردشگری خوهستار و خاطر نشان داد: «به همراهید به همراه انجام کار گروهی مشکلات نمایشگاههای دوره ای "گذشته از آن و برآورده شده هست و برای تسهیل در تولید مزارع محلی و روستایی، ما به همراهید در نظر گرفتن مکان های خوبی".

معاون عمرانی هستانداری مازندران در ختم ایجاد امکانات رفاهی در ورودی و خروجی شهر مهم ارزیابی شد و گفت: در این جلسه نیز توجه ویژه ای را به خود جلب کرده هست. »

دلاور بزرگنیا مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری مازندران همچنین در این جلسه نیز بر توجه فرمانداران به منظر عمومی به همراهفتی تاریخی شهرهای ساری، به همراهبل، آمل، آلاشت و به همراهبلسر تأكيد كرد و افزود: «در حال حاضر، به همراهزسازي اين به همراهفتها در حال حاضر نيست، بلكه توجه به ناتوانی در منظر و شرايط مانند ساخت و ساز كه منجر به كاهش آن می شود، به همراهید مورد توجه قرار گیرد.»

بزنیا گفت: «نظارت بر قیمتها و رعایت مسائل بهداشتی در پذیرایی به همراهید از قبل از نوروز نیز جدی گرفته شود.»

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم